NOE Master zrobimy wszystko w Twoim domu lub mieszkaniu
ZROBIMY WSZYSTKO W TWOIM DOMU i MIESZKANIU
tel. 535 830 321
mail: poczta@noemaster.pl

PROFESJONALNE KOMPLEKSOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W TWOIM DOMU
z 5-letnią GWARANCJĄ

SKLEP     ALLEGRO     O nas     Praca     Kontakt

USŁUGI:

ELEKTRYCZNE    HYDRAULICZNE    POMIARY ELEKTRYCZNE
REMONTY    SUCHA ZABUDOWA    GLAZURA PŁYTKI    PANELE PODŁOGOWE   
WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCE     OGRZEWANIE NA PODCZERWIEŃ

Program „Czyste Powietrze” 2022. 
Ciesz się ciepłym domem, zdrowiem i czystym powietrzem
Można dostać prawie 69 tys. zł dofinansowania
- program dopłat dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program "Czyste Powietrze" w Noe Master

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

- Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
- Pompa ciepła 
- Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
- Pompa ciepła typu powietrze/powietrze
- Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
- Kocioł gazowy kondensacyjny 
- Kotłowania gazowa (dot. budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu)
- Kocioł olejowy kondensacyjny 
- Kocioł zgazowujący drewno
- Kocioł na pellet drzewny
- Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 
- Ogrzewanie elektryczne 
- Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
- Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
- Mikroinstalacja fotowoltaiczna

TERMOMODERNIZACJA 

- Ocieplenie przegród budowlanych
- Stolarka okienna
- Stolarka drzwiowa

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów

1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł 

- możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł

2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania- osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie  domowych  nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

- możliwe dofinansowanie do 37 tys. zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 ty. zł

3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodartwie nie przekracza:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie

- możliwe dofinansowanie do 69 tys. zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 79 ty. zł

ILE?

1. Do 30 000 zł - Podstawowy poziom dofinansowanie .
2. Do 37 000 zł - Podwyższony poziom dofinansowania
    (do 47 000 zł dotacja z prefinansowaniem)
3. Do 69 000 zł najwyższy poziom dofinansowania
    (do 79 000 zł dotacja z prefinansowaniem)

Dlatego jak najszybciej z kontaktujcie się z firmą NOE MASTER aby móc skorzystać z programu „Czyste Powietrze” pomożemy przygotować wniosek  dopasować odpowiednią technologię lub osprzęt spełniające wymogi programu „Czyste Powietrze” i wykonanie wszelkich prac do zrealizowania programu by móc otrzymać szybko i prawnie dofinansowanie.

Rejon na którym wykonujemy nasze usługi i realizujemy program "Czyste Powietrze":

LEŚNALUBAŃOLSZYNAPLATERÓWKASIEKIERCZYN,   ŚWIERADÓW ZDRÓJ,
BOLESŁAWIECGROMADKANOWOGRODZIECOSIECZNICAWARTA BOLESŁAWIECKA,
GRYFÓW ŚLĄSKILUBOMIERZLWÓWEK ŚLĄSKIMIRSKWLEŃ,
BOGATYNIAPIEŃSKSULIKÓWWĘGLINIECZAWIDÓWZGORZELEC,
JELENIA GÓRA, PIECHOWICE, SZKLARSKA PORĘBA, KARPACZ, KOWARY,
JANOWICE WIELKIE, JEŻÓW SUDECKI, MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN, STARA KAMIENICA